Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη σύσταση του πολιτικού φορέα «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ»