Ποιοι είμαστε

Η ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ (ΕΝ.Α) είναι μία πολιτική παράταξη συνεργασίας των πολιτικών φορέων ΚΙ.Π.ΑΛ. (Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας) με προέδρο τον κ. Κωνσταντίνο Θ. Γκέκα και του πολιτικού φορέα ΑΛΗΘΕΙΑ με πρόεδρο τον κ. Βάιο Μπλιούμη. Με τους δύο συνεργαζόμενους πολιτικούς φορείς συντάσσονται και άλλα είκοσι πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες, φορείς και προσωπικότητες. Επικεφαλής του ΕΝ.Α ορίστηκε ο κ. Αργύρης Νταλιάνης που ασκεί χρέη νόμιμου εκπροσώπου.