Οργανόγραμμα

Το ΕΝ.Α διοικείται από τα εξής όργανα:

Α) Ιδρυτική διοικούσα επιτροπή (ασκεί χρέη εκτελεστικής γραμματείας)

Β) Πολιτικό συμβούλιο (στο οποίο συμμετέχει η 3μελής Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή και εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων/κινήσεων και ανεξάρτητες πολιτικές προσωπικότητες)

Γ) Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων (υποψήφιοι βουλευτές, τοπικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι περιοχών, συμμετέχοντες σε επιτροπές του συνδυασμού, εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων και δικτύων)