Με τη βοήθεια του Θεού και τη Θεία Οικονομία

Με τη βοήθεια του Θεού και τη Θεία Οικονομία

 

Με τη βοήθεια το Θεού και τις πρεσβείες της Θεοτόκου ο ευλογημένος τούτος τόπος είθε να ελευθερωθεί από τα δεσμά του.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α. σκύβει το κεφάλι και προσέρχεται στις εκλογές για την υπεράσπιση των ιερών και οσίων αυτού του τόπου. Για την υπεράσπιση των αδυνάτων, των φτωχών, υπέρ βωμών και εστιών.

Είμαστε υπηρέτες του λαού αυτού, με την ευχή η Θεία Οικονομία να οδηγήσει στο καλύτερο για την Πατρίδα μας αποτέλεσμα.