Κόμματα-συλλογικότητες

Τα κόμματα και οι συλλογικότητες που απαρτίζουν την ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ είναι τα εξής: