Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή

Μέλη της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής – Εκτελεστικής Γραμματείας:

1. Νταλιάνης Αργύριος
Ιατρός Καρδιολόγος, Εκπρόσωπος κατά νόμον και Προεδρεύων

2. Παύλος Γεώργιος
Ομότ. Καθηγ. Δημοκριτείου Πανεπ. Θράκης, Αντιπροεδρεύων, Εκπρόσωπος «Αλήθεια»

3. Γκέκας Κωνσταντίνος
Δικηγόρος παρ᾿ Αρείω Πάγω, Γενικός Γραμματέας, Εκπρόσωπος ΚΙ.Π.ΑΛ.