ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ: Είμαστε περισσότεροι

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ:

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν μπορούσε να τα πει καλύτερα κάποιος από τον ειδικευόμενο γιατρό Μάρκο Χρηστίδη.

Πώς η δύναμη είναι στα χέρια μας.

Πώς η #ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να τα αλλάξει όλα, με όπλο της την #Αλήθεια.